Pravidlá

Pravidlá stopárskej výpravy

1. Výprava vznikla na pomoc spisovateľovi Danielovi Hevierovi pri jeho hľadaní a písaní knihy o chlapcovi menom CHYMEROS.

2. Každý sa môže stať členom stopárskej výpravy (prioritne je ale určená deťom vo veku 9-15 rokov).

3. Poznávacím znakom stopárov je písmeno CH (symbol šípky, ktorá udáva správny smer).  

4. Členstvo aj jednotlivé aktivity výpravy sú dobrovoľné.

5. Členstvo je možné získať vyplnením registrácie a zadaním svojho jedinečného stopárskeho mena na stránke www.chymeros.sk

6. Výprava sa skladá z jednotlivých aktivít, o ktorých sa stopári dozvedia prostredníctvom e-mailu, alebo na webstránke. Sú to:

  • výzvy, ku ktorým stopár vyplní svoje odpovede cez komentáre pod výzvou. Komentáre, ktoré sa stopárovi páčia označí stopár pečiatkou CH 
  • vonkajšie stopárske aktivity, stretnutia, besedy
  • a  mnohé ďalšie, ktoré budú postupne pribúdať.

7. Členovia stopárskej výpravy súhlasia so zverejnením svojich odpovedí na výzvy.

8. Plnením jednotlivých výziev a účasťou na aktivitách, stopár pomáha vytvárať príbeh o stratenom chlapcovi a zároveň má šancu stať sa súčasťou veľkého príbehu, ktorý je v podobe knihy ako aj ďalších atraktívnych podôb.

9. Nezabudni sa dobre baviť a byť na našej výprave priateľský k ostatným stopárom 🙂