Vážení kolegovia pedagógovia, milé panie učiteľky a učitelia, riaditelia škôl a všetci pedagogickí pracovníci.

Projekt Chymeros pod záštitou Daniela Heviera oslovuje nielen deti vo veku 8-17 rokov, ale aj ich rodičov a pedagógov. Chceme s vami úzko spolupracovať, pretože vám môžeme poskytnúť metodiku na rozvíjanie čitateľských zručností a kreativity, tlačové materiály, internetové stránky, naše vlastné divadlo Teatrum Chymeros, súťaže a výzvy pre triedne kolektívy či celé školy.

Po vašom zaregistrovaní Vám budeme počas školského roka posielať aktivity, materiály a metodiku na činnosti, ktoré budú inšpirovať a motivovať Vaše deti ku kreativite, k čítaniu s porozumením ku kritickému mysleniu, ale aj prekonávaniu prekážok.

Budú sa aj priamo dotýkať slovenčiny, literatúry, umeleckých výchov, zemepisu, dejepisu, ako aj prírodovedných predmetov… Ako vyvrcholenie budú mať Vaši žiaci možnosť podieľať sa na vytváraní fantasy kníh. Najaktívnejšie školy budú mať príležitosť stretnúť sa s Danielom Hevierom a ďalšími postavami z nášho fantasy príbehu.

Už teraz sa môžete nezáväzne zaregistrovať dole na tejto stránke a byť tak jeho súčasťou.

Daniel Hevier


Najlepšia detská kniha jesene 2017

Kniha Chymeros: Stopy vedú do temnoty bola ocenená ako Najlepšia detská kniha jesene 2017. Ocenenie dáva Bibiana, medzinárodný dom umenia ...
Čítať Viac

Beseda s Danielom Hevierom

Milý stopár, aj na tvojej škole môžeš teraz privítať spisovateľa Daniela Heviera. Čo môžete spolu zažiť? vypočuješ si zaujímavé príbehy, ...
Čítať Viac

Registrácia pre učiteľov

Zdieľaj s priateľmi