Pre učiteľov

Vážení učitelia detí vo veku 8-15 rokov!

Ponúkam Vám možnosť zúčastniť sa programu pre deti v rámci projektu Chymeros.

Po vašom zaregistrovaní Vám budeme počas školského roka posielať aktivity, materiály a metodiku na činnosti, ktoré budú inšpirovať a motivovať Vaše deti ku kreativite, k čítaniu s porozumením ku kritickému mysleniu, ale aj prekonávaniu prekážok. Budú sa aj priamo dotýkať slovenčiny, literatúry, zemepisu dejepisu, ako aj prírodovedných predmetov… Ako vyvrcholenie budú mať Vaši žiaci možnosť podieľať sa na vytváraní fantasy kníh.


Už teraz sa môžete nezáväzne zaregistrovať a byť tak jeho súčasťou.


Viac o projekte Chymeros sa dočítate TU

Daniel Hevier