Category: Knižniciam

Motivujeme deti k Čítaniu a s knižnicami chceme úzko spolupracovať. Aj Vaša knižnica sa zasa môže stať kontaktným miestom, kde si môžu deti vyzdvihnúť naše materiály a zároveň tak spoznávať tajomstvá knižnice. Tešíme sa na spoluprácu s vami…

0

Kniha Tajomstvo knižnice

KNIHA O KNIŽNICI PRE KNIŽNICE Vážené kolegyne a kolegovia knihovníci, milí priatelia. V týchto dňoch sa možno uchádzate o grant Fondu pre umenie v programe 5.1.3. Akvizícia knižníc, z ktorého môžete získať finančnú podporu...